زلزله در تهران چه تلافاتی خواهد داشت؟


پدر علم زلزله شناسی ایران میگوید پیشنهاد دادم دستگاهی بسازند که 6 میلیون جسد را در آن بسوزانند...


۰ نظر