انتصاب سعد حریری به عنوان نخست وزیر جدید لبنان


میشل عون، رئیس جمهوری جدید لبنان روز پنجشنبه سعد حریری، نخست وزیر سابق این کشور را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

۰ نظر