آخرین تغییرات در موصل/پیشروی ارتش ادامه دارد


پس از بازپس گیری نمرود ارتش عراق در حال محاسبه زیانهای واردشده به اماکن تاریخی این شهر میباشد.


۰ نظر