اتلتیکو مادرید - رئال مادرید؛ وداع با ویسنته کالدرون


این آخرین بازی اتلتیکو در ویسنته کالدرون میباشد و شاگردان سیمئونه سعی دارند تا خاطره خوبی از این استادیوم به یاد داشته باشند.


۰ نظر