واکنش های متفاوت جهانی به مرگ رهبر انقلاب کوبا


درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا و رئیس جمهور پیشین آن کشور با واکنش های متفاوت مردم و رهبران کشورهای جهان مواجه شده است.

۰ نظر