ماجرای یکی از ترورهای نافرجام فیدل کاسترو


فیدل کاسترو، رهبر فقید انقلاب کوبا از جمله افرادی بود که سیا برای ترورش نقشه های زیادی کشید. ۶۳۸ بار ترور نافرجام برای کشتن او صورت گرفت!

۰ نظر