خودرو آب سوز؛ جدیدترین اختراع دانشمند ایرانی


علاء الدین قاسمی دانشمند ایرانی می گوید توانسته یک خودرو «آب سوز» اختراع کند.


۰ نظر