راه کارهایی برای مواقع سوختگی


کودک شما ممکن است به علت کنجکاوی یا شیطنت و یا هر دلیل دیگری دست خود را به بخاری،گاز، کتری یا... بسوزاند. در این موقع چطور می توانید به درمان سوختگی او کمک کنید؟ ببینید....


۰ نظر