مردم بی دفاع حلب که سپر انسانی می شوند!


پیشروی سریع ارتش سوریه در محله های شرقی شهر حلب باعث از همپاشی خطوط دفاعی گروه های مسلح شده است.

۰ نظر