افشای مشارکت مستقیم آمریکا در جنگ یمن


اسنادی که ویکیلیکس از سفارت آمریکا در یمن منتشر کرده نشان می دهد آمریکا به شکل مستقیم در جنگ ضد یمن شرکت دارد.

۰ نظر