کدام ویژگی پیامبر اکرم (ص) را بیشتر دوست دارید؟


صد مسلمان به این سوال پاسخ می دهند که کدام ویژگی پیامبر اسلام برای آنها جذابیت بیشتری دارد.

۰ نظر