علت ترافیک سنگین و دیوانه وار دیشب پایتخت چه بود؟


از بعد از ظهر روز یکشنبه ۷ آذر ۹۵ ترافیک عجیبی برخی بزرگراه ها و معابر اصلی شهر تهران را قفل کرده بود.

۰ نظر