معجزه عقاب و غزال و بچه ها؛ هشتم آذر، روزی که کره خاکی سبک شد!


8 آذر 76 مصادف با پیروزی تاریخی ملی پوشان ایران مقابل استرالیا است، روزی که موجب شد برگ زرینی به تاریخ فوتبال ایران اضافه شود

۰ نظر