آمریکا بار دیگر مورد حملات سایبری قرار گرفت!


شبکه حمل و نقل سانفرانسیسکو هدف حمله هکرها قرار گرفت. این حمله موجب اختلال در فعالیت سامانه کامپیوتری حمل و نقل شهری سانفرانسیسکو شد.

۰ نظر