سقوط هواپیمای بازیکنان یک تیم باشگاهی برزیل در کلمبیا


هواپیمای حامل بازیکنان یک تیم باشگاهی برزیل در کلمبیا سقوط کرد. این هواپیما حامل ۷۲ مسافر و ۹ خدمه بوده و در نزدیکی فرودگاه شهر مدلین در کلمبیا سقوط کرده است.


۰ نظر