بیهوش شدن کارشناس برنامه حین اجرای زنده!!!


کارشناس یک برنامه زنده تلویزیونی آلمانی حین پاسخگویی به سوالات مجری بیهوش شد.


۰ نظر