حمله مهاجمی با چاقو در دانشگاه ایالتی اوهایو


حمله مردی با چاقو به چند تن در دانشگاه ایالتی اوهایو در آمریکا شماری زخمی برجای گذاشت.


۰ نظر