اسلحه ای برای شکار پهباد!!!


وسیله ای برای از کار انداختن سیستم کنترل از راه دور پهبادها با برد 1000 مایل...


۰ نظر