پلاکی که مدال شد!


برای مبارزه با گروه های وهابی و تکفیری داعش خیلی از جوانان ایرانی برای دفاع از حریم آل الله به خط مقدم رفتند، در میان آنها بودند و هستند ورزشکارانی که مدالشان پلاکشان شد...


۰ نظر