زمزمه صلوات خاصه امام رضا توسط رهبر انقلاب در حرم رضوی


ای صفای قلب زارم هر چه دارم از تو دارم..

۰ نظر