آتش سوزی مرگبار در ایالت تنسی آمریکا


مقامات ایالت تنسی آمریکا اعلام کردند در پی وقوع یک آتش سوزی مهیب در شهر "گتلنبرگ" در این ایالت، 30 ساختمان به آتش کشیده شد که یکی از آنها یک هتل 16 طبقه بود.

۰ نظر