آخرین وضعیت سلامتی استاد شجریان از زبان همایون شجریان


همایون شجریان خواننده و پسر استاد محمدرضا شجریان از آخرین وضعیت سلامتی پدر خود می گوید.

۰ نظر