خرابی سیستم هوشمند ATC قطار!


ویدئویی از خرابی سیستم هوشمند قطار که وزیر راه گفته بود اگر راننده سکته هم بکند مشکلی پیش نمی آید!

۰ نظر