آنونس فیلم یک روزطولانی،روایت متفاوت تنهایی انسان معاصر


یک روز طولانی نوشته مشترک بهرام بیگی و پیام ناصر است و از مضمونی اجتماعی برخوردار است . در خلاصه ی داستان فیلم آمده؛ زمان آدم ها را دگرگون می کند اما تصویری را که از آنها داریم ثابت نگه می دارد. هیچ چیزی دردناک تر از این تضاد میان دگرگونی آدم ها و ثبات خاطره نیست!رضا بهبودی، شبنم مقدمی، علی رضا آرا، مرتضی یونس زاده، باران ابراهیمی، مرتضی نجفی و ... ترکیب بازیگران فیلم را تشکیل می دهند.


۰ نظر