تدابیر سامسونگ برای حفظ موقعیت خود در بازار


سامسونگ روز سه شنبه از برنامه ی خود برای افزایش سود سهام خود خبرداد.


۰ نظر