جلسه اضطراری شورای امنیت در ارتباط با اوضاع انسانی در حلب


شب گذشته جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست فرانسه برای بررسی اوضاع انسانی در حلب سوریه برگذار شد.

۰ نظر