داعش، مسئول حمله به دانشگاه ایالتی اوهایو


داعش مسئولیت حمله روز دوشنبه در دانشگاه ایالتی اوهایو را بعهده گرفته و عامل این حمله را یکی از سربازان خود معرفی کرده است.

۰ نظر