اوضاع فجیع انسانی در موصل؛کودکان چشم به راه غذا..


شش هفته از شروع عملیات موصل گذشته، در این مدت بیش از هفتاد و پنچ هزار نفر به اردوگاههای پناهندگان در اطراف گریخته اند. گزارش می رسد که داعش غیر نظامیانی که با این گروه همکاری نمی کنند را به دلایل مختلف می کشد.

۰ نظر