تحریم های جدید شورای امنیت علیه کره شمالی


شورای امنیت سازمان ملل تحریم های جدیدی علیه کره شمالی تصویب کرد.

۰ نظر