نبرد دو اژدهای پرنده جنگلی


اژدهای پرنده یک گونه مارمولک بومی مناطق آسیای جنوب شرقی است که همچون سایر اعضاء جنس «دراکو» توانایی پرواز بین درختان یا سُر خوردن در هوا تا فاصله 9 متر را دارد. دنده‌های بزرگ و طویل سراسر بدن این جانور به هنگام نیاز برافراشته می‌شوند و پوستی روی آن کشیده شده و در مجموع شبیه بال می‌شود. به برکت این پرواز اژدهای پرنده زمین را به کلی رها کرده ‌است ولی جنس ماده برای گذاشتن تخم به زمین می‌آید و بعد از یک روز مراقبت از تخم‌ها به درخت باز می‌گردد و تخم‌ها را به حال خود رها می‌کند. اژدهای پرنده «اژدهای پرنده» (Common flying dragon) با نام علمی Draco volans مارمولک کوچکی است که در جنگل‌های محل زندگی خود در میان درختان می‌پرد و بدینوسیله خود را از شر شکارچیان می‌رهاند، جلب جفت می‌کند و یا به دنبال غذا می‌گردد.


۰ نظر