کنایه روحانی به منتقدان/بعضی ها همه چیز را حرام میکنند!


در حاشیه سخنرانی رئیس جمهور در سفر به استان خراسان رضوی


۰ نظر