ساخت نسخه مشابه تایتانیک


یک شرکت خصوصی چینی عملیات ساخت نسخه مشابه کشتی تایتانیک را در ابعاد واقعی در استان سیچوان در جنوب غرب چین آغاز کرده است.


۰ نظر