تاثیر توافق اوپک بر بازار نفت چیست؟


وزیران نفت اوپک، که از روز سه شنبه در وین در نشستی شرکت کرده بودند، دیروز بالاخره توافق کردند که تولیدشان را یک میلیون و دویست هزار بشکه در روز کاهش دهند.


۰ نظر