اظهارات اولاند در مورد شرکت در انتخابات ریاست جمهوری!


فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه اعلام کرد که در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.


۰ نظر