3 سال مذاکره ظریف در گرو وتوی اوباما


کنگره آمریکا تحریمهای ایران را با اکثریت آرا به مدت 10 سال تمدید کرد. پیش از این محمد جواد ظریف این اقدام را نقض برجام دانسته بود. در صورت وتوی اوباما در صورتی که بیش از دو سوم نمایندگان کنگره به شکستن وتو رأی بدهند، آن طرح علی رغم مخالفت رئیس جمهور به قانون تبدیل می شود.


۰ نظر