لحظه سقوط جرثقیل بر سر کارگران در اندیمشک


سقوط جرثقیل در حین انجام کار بر روی سر کارگران در اندیمشک استان خوزستان


۰ نظر