جزئیات عزل رئیس جمهور کره جنوبی، «پارک گئون های»


استیضاح خانم "پارک گئون های" رئیس جمهوری کره جنوبی در پارلمان رای آورد و او از سمت خود تعلیق شد.

۰ نظر