صعود استقلال به سمت حاشیه!


استقلال که دوران خوبی را پشت سر نمیگذارد این روزها اسیر حاشیه نیز شده که عاقبت خوبی را برای باشگاه و هواداران در پی نخواهد داشت...


۰ نظر