وقایع نگاری شکست بزرگ آمریکا درماجرای سوریه


آمریکا برای شعله ور نگه داشتن آتش جنگ در سوریه از تروریستها و مخالفان، حمایت و برای آنها بر خلاف قوانین، کمک نظامی ارسال می کند.

۰ نظر