رنگ سال 2017 اعلام شد


مطابق رسم هر ساله موسسه رنگ پنتون رنگ سال را به نظرسنجی گذاشته و رنگ مقبول رنگ سبز متمایل به زرد یا Greenery را معرفی کرده است.


۰ نظر