تعقیب و گریز و تیراندازی پلیس به قاچاق فروشان


تعقیب و گریز خطرناک که پلیس توانست با تیراندازی خودروی قاچاقچیان را متوقف کند اما حادثه آفرید....


۰ نظر