صالحی:دست ما در مقابله با نقض برجام بسته نیست


رئیس سازمان انرژی اتمی: دست ما در مقابله با نقض برجام بسته نیست و طرف مقابل در برجام هم پیام ما را گرفته است.

۰ نظر