آخرین اخبار از عملیات موصل


گزارشی از شهر موصل و عملیات ارتشعراق در مقابل داعش


۰ نظر