اظهارنظر جنجالی معاون سازمان سیا درباره کشتن ایرانیها!


معاون وقت سازمان سیا: ما با کشتن ایرانی ها باید مجبورشان کنیم بهای سوریه را بپردازند!


۰ نظر