برای مسکن مهر هم مثل خرید هواپیما جرات به خرج دهید


رشیدپور: آقای آخوندی! برای قراردادهای مسکن مهر هم مثل قرارداد خرید هواپیما جرات به خرج دهید

۰ نظر