رسوایی شبنم مددزاده؛ عضو رسمی سازمان منافقین


«شبنم مددزاده» که اصلاح طلبان و ضد انقلاب از او به عنوان فعال حقوق بشر یاد می کردند، نقاب از چهره خود برداشت. 


۰ نظر