پیکاسر محبوب ترین طوطی سنگالی


معرفی گونه ای از طوطی های آفریقایی که زیستگاهشان در سنگال حاشیه اقیانوس اطلس است و یکی از پرطرفدارترین پرندگان زینتی به شمار می روند.


۰ نظر