چرا فعالیت آژانس های موبایلی قانونی نیست؟


توضیحات مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور، رئیس سازمان تاکسیرانی تهران و رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در مورد فعالیت آزانس های موبایلی

۰ نظر