مشکلات ساخت فیلم های پلیسی از زبان مهدی فخیم زاده


مهدی فخیم زاده مهمان برنامه هفت، از همکاری ها و سنگ اندازی های مدیران نیروی انتظامی و سیما برای ساخت فیلم های پلیسی و جنایی می گوید.

۰ نظر