مرحوم دنیا فنی زاده: پدرم با بازیگر شدن من موافق نبود


صحبت های مرحوم دنیا فنی زاده درباره کلاه قرمزی

۰ نظر